Inscriere gradinite si crese

PROGRAM Preluare dosare de înscriere grădiniță/creșă 30.05.2022-10.06.2022

 • Acte necesare înscrierii:
   Copie certificat de naștere copil
   Copie buletin ambii părinți (sau sentință divorț, dacă este cazul)
   Dosar plic
   Adeverință de venit (ambii părinți) DOAR pentru cei care optează
  pentru grădinițele cu program prelungit/creșe
 • Dosarele se depun la secretariatul unității - str. Republicii nr. 16 în
  urmatorul intervalul orar:
  LUNI 9- 14
  MARȚI 9-14
  MIERCURI 13- 16
  JOI 9-14
  VINERI 9-12
  ATENȚIE! NU se preiau dosare în afara orarului stabilit!!!
 • CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE A DOSARELOR DE
  ÎNSCRIERE ÎN GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ
  Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:
   unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația
  copilului care provine de la o casă de copii/un centru de
  plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de
  ambii părinți;
   unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
   existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar
  următor, în unitatea de învățământ respectivă;
   unui document medical, eliberat de medicul specialist/certificat de
  orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap
  a copilului.
  În cazul în care numărul cererilor de înscriere primate de la părinți este
  mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în
  ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare
  cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care
  îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc
  două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

 

Mai jos regasiti documentele oficiale:

INSPECTORAT

 

CRITERII GENERALE GRĂDINIȚĂ