Grădinița noastră

Grădinița este amplasată în centrul orașului, la câteva minute de mers pe jos până în parcul central și în apropierea cartierului de blocuri Mihai Viteazu.

Oferta educaţională a grădiniţei noastre dă posibilitatea formării capacităţii copilului de a se adapta la schimbările ulterioare, permite un învăţământ la standarde ridicate de calitate, armonizat valorilor europene. Cu un curriculum diferenţiat, un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, respectând atât autonomia individuală, cât şi pe cea instituţională, grădiniţa acordă şanse egale tuturor copiilor în formarea şi dezvoltarea lor.

Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în pregătirea preşcolarilor pentru trecerea la învăţământul primar.

Viziunea

„COPII FERICIȚI, PĂRINȚI MULȚUMIȚI!”

 • Pornind de la acest obiectiv major, societatea românească pune accent pe educaţia timpurie şi pe asigurarea calităţii în învăţământul preprimar. La nivel de bază, suntem cei care transformăm în comportamente măsurabile şi descriptori de performanţă, jaloanele Reformei educaţionale.
 • Preşcolarii sunt primii beneficiari ai investiţiilor societăţii, dar şi viitorii adulţi, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societăţii.
 • Ne dorim ca, prin tot ceea ce facem, să dobândim statutul de grădiniţă de referinţă în municipiul nostru, spre binele întregului colectiv.
 • Încercăm să configurăm în continuare viziunea unei organizaţii furnizoare de educaţie la nivel preşcolar, care vrea să formeze la copilul de vârstă preşcolară mecanisme şi structuri de învăţare, încercând să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere cursanţilor ei cheia spre comunitatea globală a viitorului.
 • În acest context, ne propunem ca învăţarea să treacă dincolo de zidurile grupei, încorporând discipline şi activităţi moderne, de calitate, adaptate culturii organizaţionale a instituţiei noastre şi a cerinţelor legale în domeniul învăţământului.
 • Considerăm că o grădiniță respectată de părinți, copii și cadre didactice, care să desfășoare un învăţământ performant prin îmbinarea celor mai bune metode şi principii ale învăţământului românesc, european şi internaţional, pune accent pe dezvoltarea personală a copiilor, în conformitate cu idealul educaţional promovat de grădiniţa românească şi cerinţele Comunităţii Europene și chiar internaționale.

MISIUNEA

 • Misiunea noastră este să modelăm cu blândețe sufletele copiilor și să creionăm zâmbete pe chipurile lor.
 • Grădinița noastră, ca primă instituție de educare și instruire, în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, va avea ușile deschise pentru toți copiii, în scopul introducerii acestora în ambianța culturală a spațiului social, căruia îi aparține. La noi se deschid ferestre spre cunoaştere, se pun cărămizile viitoarelor personalităţi. Noi pornim de la premiza că fiecare copil este o individualitate pe care o tratăm în funcţie de nevoile sale afective şi că procesul instructiv-educativ trebuie permanent adaptat specificului său. Noi punem constant accentul pe definirea spaţiului fizic, care tinde să devină unic prin modernitate, individualitate, personalizare. La noi totul porneşte de la joc, activitatea fundamentală prin care COPILUL ia lumea în stăpânire, învaţă lucruri noi, se cunoaşte pe sine şi pe ceilalţi.                                                                                                      
 • Grădinița noastră asigură un învăţământ de calitate, capabil să contribuie la pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe, care în viitor să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
 • În cadrul activităților, dezvoltăm în rândul preșcolarilor atitudini pozitive faţă de muncă şi calitatea acesteia.
 • Punem accentul pe dezvoltarea personală şi creativitate, fapt ce îi ajută pe copii să fie cu fiecare zi ce trece, mai buni, mai deschişi, mai adaptabili.

• Promovăm un comportament decent, strâns legat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranţă, responsabilitate faţă de propriile acţiuni, făcându-i pe preșcolari să conștientizeze că faptele lor au consecinţe.
• Îi motivăm pe copii să participe activ la viaţa social-politică a unei societăţi deschise şi democratice, în vederea exersării drepturilor şi îndatoririlor civice.
• Ne preocupăm în permanență să asigurăm parteneriate cu comunitatea locală, cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate.
• NOI PROMOVĂM: un învăţământ de calitate, un curriculum diferenţiat, descentralizat şi flexibil, o ofertă bogată de activităţi extracurriculare/proiecte/ programe educaţionale diverse, o ofertă de consiliere pentru cadre didactice şi copii, implicarea şi devotarea cadrelor didactice în actul de educaţie, performanţa, spiritul de competiţie şi interesul de formare continuă, un ambient școlar, adaptat la standardele moderne și de calitate, precum și un climat favorabil pentru implicarea în activități diverse, un spațiu propice inovațiilor pedagogice în scopul stimulării creativității individuale, posibilități de acces la informație, calculatoare cu acces la internet și sistem propriu de comunicare internă, un management de calitate, capabil să creeze un mediu intern propice tuturor celor implicați în actul educațional.

Vezi fotografiile noastre
și află cum arată învățarea în grădinița noastră