Grădinița noastră

Grădiniţa noastră îşi propune crearea unui climat socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, a unui mediu democratic şi creativ pentru satisfacerea nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, asigurând egalitatea de şanse.

„Nimic nu e mai frumos şi mai înălţător pe lume decât să ocroteşti un vlăstar firav, să-l educi, să-l vezi crescând mare şi să poţi spune: “O parte din viaţa mea există in sufletul lui!”

Calitate, eficienţă, colaborare!

Asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul activităţii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
Implicarea părinţilor în viaţa grădiniţei atât financiar cât şi ca parteneri activi în educaţia copiilor.
Promovarea toleranţei şi respectului reciproc în rândul personalului grădiniţei şi a copiilor.
Oferirea de şanse egale de pregătire şi afirmare tuturor copiilor indiferent de naţionalitate, rasă, sex, convingeri religioase, stare socială sau materială.
Implicarea comunităţii în activitatea din grădiniţă, promovarea valorilor locale.

Valori în care credem

  • CALITATE
  • PROFESIONALISM
  • SPIRIT DE ECHIPĂ
  • CREATIVITATE
  • RESPONSABILITATE
  • IMPLICARE
  • TOLERANŢĂ
  • EGALITATE DE ŞANSE

Vezi fotografiile noastre
și află cum arată învățarea în grădinița noastră