Grădinița noastră/ A mi óvódánk

Grădiniţa cu Program Normal Nr.2 – Reghin, funcționează din anii 1954-1955 și este situată foarte aproape de centrul oraşului, într-o zonă foarte liniştită, fiind o clădire veche dar reabilitată în totalitate, având o curte foarte spaţioasă, cu multă verdeaţă, flori şi băncuţe, precum şi spaţiu de joacă pentru cei mici.
Grădiniţa are ca scop pregătirea copilului pentru activitatea ulterioară, precum şi dezvoltarea competenţelor acestuia. Copilul trebuie să ajungă o persoană capabilă să se orienteze în viaţă prin 

comunicarea eficientă în diferite situaţii, o persoană aptă să-şi exprime atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, o personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe formate pe parcursul preşcolarităţii şi şcolarităţii. La vârsta preşcolară, când se pun bazele caracterului copilului, când începe să se definească profilul său moral, când i se formează atitudinea faţă de oameni, faţă de lumea înconjurătoare, este foarte important să-l învăţăm să fie responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, conştient de drepturi şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi.

Dotare

Unitatea noastră dispune de 4 săli spaţioase de grupă, 2 grupuri sanitare. Acestea sunt amenajate şi dotate pe nivele de vârstă. Grupele sunt conduse de educatoare calificate, titulare, cu grade didactice şi multiple cursuri de perfecţionare.

Viziune

Gradiniţa noastră asigură copiilor, părinţilor şi comunităţii un mediu securizant, transparent, flexibil, creativ şi atractiv pentru dezvoltarea abilităților, aptitudinilor si competențelor necesare integrării cu succes în școală și societate punând accent pe promovarea multiculturală și extinderea serviciilor educaționale.

Vezi fotografiile noastre
și află cum arată învățarea în grădinița noastră