Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numarul de case pregätitoare alocate, la fiecare unitate de invátämânt, inclusiv pe site-ul acesteia, dacá exista, și pe site-ul inspectoratului școlar. Afişarea, la sediul fecärei unitáti de invätämänt și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de invätämânt care nu au site propriu, a informațiilor care permit párintilor sá cunoascà activitatea specific clasei pregátitoare din cadrul unitățiii, cum ar fi: posibilitatea organizärii procesului de invätämant în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu scoala, posibilitatea organizáril programului. Şcoala după şcoalã*, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în invätâmântul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2022

inclusiv și care:

  • nu au frecventat grădinița;
  • s-au întors din străinătate

Afișarea programului de evaluare a copiiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE 

Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobatá prin Ordinul ministrului educatici n. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltárii copiilor care a frecventat grádinita si care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc șase ani în perioada 31 august 31 decembrie 2022.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc șase ani în perioada 31 august 31 decembrie 2022.

Transmiterea proceselor verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare.

Completarea  cererilor tip de către părinți și depunerea lor online sau la unitate de învățământ la care solicit înscrierea copiilor.

Procesarea de către Comisia generală de înscriere și repartizările scoală de circumscripție.

Procesare la nivelul unităților de învățământ, pe baza cererilor tip și din documentele depuse de părinți, a cererilor prin care se solicită înscrierea la altă unitate decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. 

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului locurilor rămase libere.

Pentru cei care nu au fost înmatriculați urmează etapa a doua de înscriere în învățământul primar . Revenim cu detalii.